Обавештење о расписивању Јавног позива војним инвалидима за подношење захтева ради упућивања на бањско и климатско лечење и опоравак

0

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за борачко-инвалидску заштиту објавило је Јавни позив војним инвалидима за подношење захтева ради упућивања на бањско и климатско лечење и опоравак у 2017. години. Рок за подношење захтева је 13.10.2017. године. Захтеви који пристигну након наведеног рока неће бити разматрани. Уз образац захтева, потребно је приложити следећу документацију:

– Решење надлежног органа о признатом својству војног инвалида,
– Последњи извештај лекара специјалисте (одговарајуће гране специјализације), не старији од годину дана.

Захтеви се подносе Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектору за борачко-инвалидску заштиту, на адресу: Македонска 4, Београд. На коверти обавезно треба назначити „Захтев – бањско и климатско лечење и опоравак”.

Јавни позив, као и образац захтева могуће је преузети са интернет странице министарства http://www.minrzs.gov.rs/cir/konkursi

Поделите

Коментари су затворени.