Обавештење грађанима о увиду у јединствени бирачки списак поводом одржавања избора за Председника Републике расписаних за 2. април 2017. године

0

Поводом одржавања избора за Председника Републике који су расписани за 2. април 2017. године, обавештавају се грађани Општине Кула да могу извршити увид у део бирачког списка који се води за територију Општине Кула, ради провере да ли су уписани у бирачки списак и да захтевају доношење решења којим се заснива промена у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка)

Увид у део бирачког списка може се извршити до закључења бирачког списка, 17. марта 2017. године у 24,00 часа, непосредно сваког радног дана од 7-15 часова у згради Општине Кула, ул.Лењинова бр.11 и месним канцеларијама у Црвенки, Сивцу, Крушчићу, Липару и Руском Крстуру као и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе (www.mduls.gov.rs) уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

До закључења бирачког списка, 17. марта 2017. године у 24,00 часа, грађанин може од Општинске управе Кула захтевати доношење решења којим се заснива промена у бирачком списку (упис, брисање, измена, допуна или исправка) а од закључења бирачког списка, све до 72 часа пре дана избора, (до 29. марта 2017. године у 24,00 часа), Министарство  државне управе и локалне самоуправе доноси решење којим се заснива промена у бирачком списку, на основу захтева грађана непосредно поднетих Министарству или путем Општинске управе.

Најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка (до 11. марта у 24 часа) грђанин може поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања) или према месту боравишта у иностранству.

Од проглашења предлога кандидата право увида и подношење захтева за упис и промену у бирачком списку има и предлагач кандидата или лице које он овласти на исти начин и по истом поступку по коме то право имају и грађани.

Текст обавештења

Поделите

Коментари су затворени.