Одржана седница Скупштине општине Кула

0

На седници Скупштине општине Кула која је одржана 28.02.2017. донета је Одлука о доношењу Плана детаљне регулације система за наводњавање „Сивац – север“ у катастарској општини Сивац, и  одлука о изради туристичког локалитета „Водице“ у катастарској општини Руски Крстур. Такође, Скупштина општине Кула је донела Одлуку о одређивању простора на којем није дозвољено јавно окупљање на територији општине Кула и Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о стицању својине и сусвојине на станивима општине Кула, и донето је Решење о избору Рашковић Зорана из Куле за члана Општинског већа општине Кула, уместо Алексић Александре из Куле, којој је констатован престанак функције члана Општинског већа због поднете оставке.

Поделите

Коментари су затворени.