Урбанистички пројекат за изградњу спортског центра са пратећим садржајима

0

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА СПОРТСКОГ ЦЕНТРА СПРАТНОСТИ Сут+П – П+1 НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ: 3728/24, 3728/51 И 3728/58 К.О. КУЛА

1. Извод из ПГР насељеног места Кула
2. КТП са границом обухваћеном УП-ом Модел
3. Предлог препарцелације – Модел
4. Ситуациони приказ диспозиције објеката – модел
5. Урбанистичко партерно решење – 1000 – модел
6. Скупни приказ комуналне инфраструктуре са прикључцима – модел
7,1 Административни блок идејно архитектонско решење
7.2  Отворени базен идејно архитектонско решење
7.3. Кафе угоститељско трговински-идејно архитектонско решење
7.4. Затворени базен идејно архитектонско решење
7.5. Куглана идејно архитектонско решење
7.6. Спортска хала идејно архитектонско решење

Поделите

Коментари су затворени.