Тренинг програм у оквиру пројекта формирање и изградња капацитета Локалне акционе групе општине Кула

0

У оквиру пројекта „Формирање и изградња капацитета Локалне акционе групе општине Кула“ 31. јануара ће се одржати  тренинг програм „Изградња капацитета за одрживо управљање интегралним руралним развојем подручја Кула, као и  тренинг програм “ИПАРД (Инструмент за претприступну помоћ за рурални развој) програм Србија 2014-2020.

Предавања ће се одржати у Малој сали Скупшине општине Кула. Прво предавање почиње у 16 часова, а друго у 18 часова. Тренинг програм реализује Микро група из Новог Сада и Канцеларија за локални економски развој општине Кула.

Тренинг програм “ИПАРД (Инструмент за претприступну помоћ за рурални развој) програм Србија 2014-2020” реализује се као друга активност у оквиру пројекта „Формирање и изградња капацитета Локалне акционе групе Кула“, а кроз исти ће бити одржано укупно 4 дана предавања на тему услова и процедуре за аплицирање у оквиру програма ИПАРД Србија.

Први тренинг дан ће бити организован за све потенцијалне кориснике наведених средстава (пољопривредна газдинства, фирме и пружаоци туристичких услуга у руралном подручју), док ће наредна три бити организована по групама (ратарство, повртарство, воћарство, сточарство, прерада итд.). Групе ће бити формиране на основу процене броја учесника након првог тренинг дана.

Тренинг програм “Изградња капацитета за одрживо управљање интегралним руралним развојем подручја Кула” реализује се као основна активност у оквиру пројекта „Формирање и изградња капацитета Локалне акционе групе Кула“, а кроз исти ће бити одржано, у наредним неколико месеци, више дана тренинга, са акцентом на презентације примера најбоље праксе у имплементацији пројеката у земљи и региону.

Циљ одржавања целокупног тренинг програма је пружање основних информација заинтересованим учесницима на теме као што су: Рурални развој, Европа 2020, ЛИДЕР иницијатива и функционисање Локалних акционих група, Заједничка пољопривредна политика, територијална и социјална кохезија, стварање партнерстава, сарадња и повезивање кључних локалних актера у функцији одрживог развоја руралног подручја, ИПАРД програм. Крајњи резултат пројекта биће формирана Локална акциона група (ЛАГ) и припремљен оквир Локалне развојне стратегије ЛАГ-а.

Поделите

Коментари су затворени.