НИС започиње геофизичка истраживања нафте и гаса на територији општина Кула и Врбас

0

У склопу истраживања нафте и гаса у Србији, НИС започиње геофизичка истраживања на подручју општина Кула и Врбас која ће трајaти до  краја марта 2017. године. Ови радови се обављају у оквиру пројекта сеизмичких испитивања на истражном подручју 3Д Турија 3 на укупној површини од 505 квадратних километара, која, поред општина Кула и Врбас, обухвата и општине Бачка Паланка и Оџаци.

Извођач радова су „Нафтагас нафтни сервиси – Сеизмички сервиси“ НИС-a. Компанија НИС поседује све неопходне дозволе и сагласности надлежних државних органа за извођење сеизмичких радова и у току радова ће поштовати све еколошке стандарде и правила безбедности на раду. Власници и корисници парцела чији поседи се налазе на трасама дуж којих ће снимања бити извођена ће бити обавештени о планираним истраживањима и уколико су сагласни, потписаће документ који омогућава пролазак кроз њихов посед. Представници НИС-а ће се максимално трудити да у току извођења радова не ремете свакодневни живот и рад грађана.

Ради свеобухватне и потпуно отворене комуникације са грађанима, у месним заједницама у којима се спроводе испитивања отворени су информативни пунктови, где грађани  могу да добију додатне информације о радовима и доставе своје сугестије, сваког радног дана од 8 до 14 часова. Као одговорна компанија, НИС ће све захтеве грађана  пажљиво размотрити са представницима локалне заједнице.

НИС је уверен да ће уз помоћ грађана и локалне самоуправе успешно реализовати овај пројекат који ће бити од опште користи како за компанију, тако и за ширу друштвену заједницу. Kомпанија захваљује свим учесницима у реализацији овог стратешки важног пројектa.

Додатна информација:

3Д сеизмичким истраживањима мери се брзина простирања сеизмичких таласа на основу којих ће бити дефинисана позиција потенцијалних лежишта нафте и гаса. Након геофизичких истраживања уследиће обрада и интерпретација 3Д сеизмичких података у циљу откривања нових резерви нафте и гаса.

За истраживања се користи уређаји са савременом, wireless (бежичном) технологијом која је потпуно безбедна како по животну средину, тако и по здравље људи. Ови савремени уређаји и њени делови нису употребљиви у било које друге сврхе осим за сеизмичка испитивања, а потпуно су безбедни за здравље људи и животну околину. Уређаји су под континуираном GPS контролом тако да у сваком тренутку постоји и могућност лоцирања ове опреме.

Поделите

Коментари су затворени.