Нови конкурси Развојног фонда АПВ за правна лица и предузетнике

0

17.01.2017. усвојени су нови конкурси Развојног фонда АПВ и то:

За правна лица и предузетнике:

· Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања;
· Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства;
· Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства;

За Регистрована пољопривредна газдинства:

· Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду;
· Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта;
· Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди;

За локалну самоуправу:

· Конкурс за краткорочне кредите за предфинансирање реализације пројеката суфинансираних од стране Европске Уније и билатералних донатора
· Конкурс за дугорочне кредите за инвестиционо опремањерадних, пословних и агроиндустријских зона кроз суфинансирање са локалним самоуправама

Од нових услова се посебно издвајају:

1. Смањен однос потребне вредности хипотеке и износа кредита
– 1,5 : 1 уколико је обезбеђење пољопривредно земљиште
– 2 : 1 уколико је обезбеђење некретнина или грађевинско земљиште
2. Могућност ручне залоге на новокупљену погонску механизацију код кредитирања регистрованих пољопривредних газдинстава
3. Смањени минимални услови код свих Конкурса
4. Смањена накнада за обраду кредитног захтева (са 10.000,00 динара смањена на 5.000,00 динара)

Нови конкурси се примењују од дана усвајања.

Потребна документација се налази на wеб страници Фонда.

Поделите

Коментари су затворени.