Novi konkursi Razvojnog fonda APV za pravna lica i preduzetnike

0

17.01.2017. usvojeni su novi konkursi Razvojnog fonda APV i to:

Za pravna lica i preduzetnike:

· Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja;
· Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva;
· Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva;

Za Registrovana poljoprivredna gazdinstva:

· Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu;
· Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta;
· Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi;

Za lokalnu samoupravu:

· Konkurs za kratkoročne kredite za predfinansiranje realizacije projekata sufinansiranih od strane Evropske Unije i bilateralnih donatora
· Konkurs za dugoročne kredite za investiciono opremanjeradnih, poslovnih i agroindustrijskih zona kroz sufinansiranje sa lokalnim samoupravama

Od novih uslova se posebno izdvajaju:

1. Smanjen odnos potrebne vrednosti hipoteke i iznosa kredita
– 1,5 : 1 ukoliko je obezbeđenje poljoprivredno zemljište
– 2 : 1 ukoliko je obezbeđenje nekretnina ili građevinsko zemljište
2. Mogućnost ručne zaloge na novokupljenu pogonsku mehanizaciju kod kreditiranja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava
3. Smanjeni minimalni uslovi kod svih Konkursa
4. Smanjena naknada za obradu kreditnog zahteva (sa 10.000,00 dinara smanjena na 5.000,00 dinara)

Novi konkursi se primenjuju od dana usvajanja.

Potrebna dokumentacija se nalazi na web stranici Fonda.

Podelite

Komentari su zatvoreni.