Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне Својине општине Кула

0

На основу члана 29. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/14), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015) и члана 17. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Кула („Сл.лист општине Кула“ бр.21/2015) Скупштина општине Кула доноси одлуку о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула и расписује оглас о спровођењу поступка јавног надметања  ради отуђења непокретности из јавне Својине општине Кула.

Детаље огласа као и услове пријављивања можете погледати овде.

Поделите

Коментари су затворени.