Regresiranje putnih troškova za 192 studenta

0

Za 192 studenta sa prebivalištem na teritoriji opštine Kula biće regresirani troškovi prevoza, a na osnovu konkursa koji je raspisalo Odeljenje za društvene delatnosti Opštinske uprave Kula. Putni troškovi se odnose na period oktobar-decembar 2016. godine. Za ove potrebe iz budžeta AP Vojvodine odobreno je 641 hiljada dinara.

Ukoliko Odlukom o budžetu AP Vojvodine za 2017. godinu bude predviđen nastavak regresiranja troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju, studenti koji ovim konkursom ostvare predmetno pravo nastaviće da ga koriste u 2017. godini, pod uslovima predviđenim Ugovorom.

Podelite

Komentari su zatvoreni.