Zakazana sednica Skupštine opštine Kula

0

Na dnevnom redu Skupštine opštine Kula, koja će se održati 29.11.2016. godine, naći će se Izveštaj Odluke o izvršenju budžeta za period od 01. 01. do 30.09.2016. godine, kao i predlozi odluka o visini stope poreza na imovinu, o likvidaciji Javnog preduzeća „Zavod za izgradnju“, o obavljanju komunalnih delatnosti, o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, o davanju u zakup i pribavljanju građevinskog zemljišta, o uslovima i visini naknade za uspostavljanje prava službenosti prolaza i postavljanja objekata na površinama javne namene, o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata.

Takođe odbornici  SO Kula će razmatrati predlog Odluke o određivanju pravca pružanja državnih puteva prvog i drugog reda koji prolaze kroz naseljena mesta, Izveštaj o radu Doma kulture Sivac, predlog izmena i dopuna programa poslovanja javnih preduzeća (Komunalac“, „Vodovod“ Crvenka, „Radnik“ Sivac i „Ruskom“ Ruski Krstur) kao i predlog Rešenja o izboru članova stalnih radnih tela Skupštine i razrešenju i imenovanju članova upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća i ustanova.

Podelite

Komentari su zatvoreni.