Održana sednica Opštinskog veća

0

Danas je održana 11. sednica Opštinskog veća na kojoj je usvojeno 14 tačaka dnevnog reda. Opštinsko veće, kojim je predsedavao predsednik opštine Kula Perica Videkanjić, prihvatilo je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu za 2016. za period od 1.01. do 30.09. 2016. godine.

Opštinsko veće je utvrdilo nacrt Odluke o visini stope poreza na imovinu u opštini Kula, nacrt Odluke o pokretanju postupka likvidacije JP „Zavod za izgradnju“ Kula i nacrt Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju mesečne naknade za rad imenovanim članovima Nadzornog odbora „Zavod za izgradnju“ Kula.

Takođe, članovi Opštinskog veća su na sednici utvrdili nacrt Odluke o obavljanju komunalnih delatnosti, nacrt Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, nacrt Odluke o uslovima i visini naknade za uspostavljanje prava službenosti prolaza i postavljanja objekata na površinama javne namene i nepokretnostima u javnoj svojini opštine Kula.

Opštinsko veće je donelo Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Komunalac“ Kula, JKP „Vodovod“ Crvenka, JKP „Radnik“ Sivac i JKP „Ruskom“ Ruski Krstur za 2016. godinu, kao i Rešenje o davanju saglasnosti na Odluke o promeni cena osnovnih komunalnih usluga koje su usvojili nadzorni organi javnih i komunalnih preduzeća. Na sednici je prihvaćen Izveštaj o radu Doma kulture Sivac.

Izveštaji i utvrđeni predlozi su prosleđeni Skupštini opštini Kula na razmatranje i usvajanje.

Podelite

Komentari su zatvoreni.