Konstituisan Savet za rodnu ravnopravnost

0

Na konstitutivnoj sednici Saveta za rodnu ravnopravnost i ostvarivanje jednakih mogućnosti, koja je održana 22. septembra 2016. godine, predstavljen je plan aktivnosti u narednom periodu.

Predsednica Saveta Miljana Đaković istakla je da je cilj ovog radnog tela da unapredi položaj žena u Opštini, da prati ostvarivanje ravnopravnosti polova i politike jednakih mogućnosti. Ona je naglasila da će Savet za rodnu ravnopravnost raditi na zaštiti rodne ravnopravnosti, kao i na afirmaciji ženskog stvaralaštva, koje je pokrenuto organizovanjem sajmova u svim naseljenim mestima opštine Kula.

Ona je navela ključne probleme sa kojima se Savet susretao u prethodnom periodu  kao i potrebu za revizijom sadašnjeg Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost, koji je na snazi do kraja godine.

Članovi Saveta su se se dogovorili o  narednim aktivnostima i naznačili važnost  bolje saradnje sa ustanovama i institucijama u kulskoj opštini, a sve u cilju unapređenja rodne ravnopravnosti.

Podelite

Komentari su zatvoreni.