Јавна набавка у отвореном поступку бр. 9/2016

0

Јавна набавка у отвореном поступку бр. 9/2016 Набавка радова – Адаптација водоводне мреже и изградња шахтова у улици Петра Драпшина у Кули

Конкурсна документација
Позив

Датум објаве: 23.3.2016.

Измене и допуне конк. документације
Одговор

Датум објаве: 9.5.2016.

Одлука

Датум објаве: 27.5.2016.

Обавештење

Поделите

Коментари су затворени.