Извештај о спроведеној јавној расправи по Нацрту Одлуке о утврђивању Дана општине Кула

0

Општинско веће општине Кула, на седници одржаној  дана 16. октобра 2014. године, утврдило је Нацрт Одлуке о утврђивању Дана општине Кула у тексту који је предложила Комисија  за утврђивање назива улица и одређивање празника општине Кула.

Нацрт Одлуке  о утврђивању Дана општине Кула  упућен је на јавну расправу у трајању од 30 (тридесет)  дана,  почев од  23. октобра 2014. године, а закључно са  21. новембром 2014. године.

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о утврђивању Дана општине Кула је спроведена на следећи начин: објављивањем текста Одлуке на сајту Општине Кула www.kula.rs,  достављањем месним заједницама на територији општине Кула, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Кула, основним и средњим школама, политичким странкама које су заступљене у Скупштини општине Кула и одборницима у Скупштини општине Кула.

Примедбе, мишљења  и предлоге  на Нацрт Одлуке о утврђивању Дана општине Кула за време јавне расправе су доставили:

§        Савет МЗ „Горњи град“ Кула

§        Савет МЗ „Доњи град“ Кула

§        Окружни одбор Савеза Војвођанских Мађара

Након закључења јавне расправе (која је трајала до 21.11.2014. године), односно дана 25.11.2014. године, Општинском већу општине Кула достављен је предлог Дома културе Руски Крстур, да се за Дан општине Кула утврди 8. мај (слава Св. Марка).

Истоветан предлог, у року су доставили Савет МЗ „Доњи град“ Кула и Окружни одбор Савеза војвођанских Мађара, док је Савет МЗ „Горњи град“ Кула прихватио у целости предлог као у Нацрту Одлуке.

Дана 16.12.2014. године Комисија за утврђивање назива улица и одређивање празника општине Кула је разматрала достављене предлоге и мишљења и донела закључак да се за Дан општине утврди 16. новембар (Ђурђиц), као у нацрту Одлуке.

На основу спроведене процедуре и свега констатованог предлаже се Општинском већу да утврди предлог Одлуке о утврђивању Дана општине Кула.

Предлог Одлуке о утврђивању Дана општине Кула, сходно члану 93. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07), доставиће се Покрајинском секретаријату за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу ради давања претходне сагласности.

Поделите

Коментари су затворени.