ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кула за 2020. годину Текст Јавног позива можете преузети ОВДЕ. Захтев за остваривање бесплатног…

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

Предмет отуђења – Породична стамбена зграда у Крушчићу, ул.7 јула бр.4, број зграде 1, површине 110м2,   која је изграђена на катастарској парцели број 208  к.о. Крушчић, земљиште под зградом-објектом површине…

Јавни позив за доделу финансијске помоћи најуспешнијим студентима из породица избеглих, прогнаних и расељених лица на територији АП Војводине

Право на учешће по овом Јавном позиву  могу остварити студенти или њихови родитељи који су имали (имају) у складу са законом статус избеглих, прогнаних или расељених лица са боравиштем односно…

Решења о именовању директора ЈКП

Скупштина општине Кула, на седници одржаној 17. јула 2018. године, донела је решење о именовању директора ЈКП „Руском“ Руски Крстур: Фејди Игор, дипл. инж. за предузетни менаџмент из Руског Крстура, именује…

YouTube канал

Пратите нас на Фејсбуку