ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА

Отворен јавни јонкурс за спровођење јавних радова

Данас је расписан Јавни конкурс за спровођење јавних радова на којима ће се ангажовати незапослена лица у 2019. години. Кроз спровођење јавног рада јавно се ангажују незапослена лица са евиденције Националне…

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кула за 2019. годину

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за општину Кула (у даљем тексту: Комисија), образоване решењем Општинског већа општине Кула, расписује јавни позив…

Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

Отуђење непокретности из јавне својине ће се обавити путем јавног надметања. Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лице која су поднела благовремене и потпуне  пријаве и…

Јавни позив за подношење програма за финансирање спортских манифестација

Предмет позива је додела финансијских средстава ради реализације програма којима се остварује општи интерес у области спорта и то: организовање спортских манифестација у општини Кула , која се врши на…

Отворен јавни јонкурс за спровођење јавних радова

Данас је расписан Јавни конкурс за спровођење јавних радова на којима ће се ангажовати незапослена лица у 2019. години. Кроз спровођење јавног рада јавно се ангажују незапослена лица са евиденције Националне…

Решења о именовању директора ЈКП

Скупштина општине Кула, на седници одржаној 17. јула 2018. године, донела је решење о именовању директора ЈКП „Руском“ Руски Крстур: Фејди Игор, дипл. инж. за предузетни менаџмент из Руског Крстура, именује…

YouTube канал

Пратите нас на Фејсбуку