ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА

Јавни позив за доделу једнократне финансијске помоћи ученицима средњих школа

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписао је Јавни позив за доделу једнократне финансијске помоћи ученицима средњих школа на територији АП Војводине. Право на учешће по овом…

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кула за 2019. годину

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за општину Кула (у даљем тексту: Комисија), образоване решењем Општинског већа општине Кула, расписује јавни позив…

Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула

Предмет јавног огласа је отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Кула, путем јавног надметања, а ради изградње објеката, и то: Кат. парцела број 986/10 к.о. Кула, улица Исе Секицког,…

Јавни позив за доделу једнократне финансијске помоћи ученицима средњих школа

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписао је Јавни позив за доделу једнократне финансијске помоћи ученицима средњих школа на територији АП Војводине. Право на учешће по овом…

Јавни конкурс за доделу средстава за финансирање програма и пројеката у области локалног економског развоја и унапређења живота локалног становништва

Комисија за спровођење поступка доделе средстава за финансирање програма и пројеката у области локалног економског развоја и унапређења живота локалног становништва на територији општине Кула, 20. септембра 2018. године расписује Јавни…

Решења о именовању директора ЈКП

Скупштина општине Кула, на седници одржаној 17. јула 2018. године, донела је решење о именовању директора ЈКП „Руском“ Руски Крстур: Фејди Игор, дипл. инж. за предузетни менаџмент из Руског Крстура, именује…

YouTube канал

Пратите нас на Фејсбуку