Обавештење о попису незаконито изграђених објеката

Комисија за попис објеката изграђених без грађевинске дозволе наставља са радом крајем јануара 2017. године. У наредном периоду ће овлашћени пописивачи обилазити насељена места у кулској општини  и пописивати незаконито изграђене објекте на свим парцелама. Комисија Општинске управа Кула апелује…

Обавештење о попису незаконито изграђених објеката

Комисија за попис објеката изграђених без грађевинске дозволе наставља са радом крајем јануара 2017. године. У наредном периоду ће овлашћени пописивачи обилазити насељена места у кулској општини  и пописивати незаконито изграђене објекте на свим парцелама. Комисија Општинске управа Кула апелује…

Обавештење о попису незаконито изграђених објеката

Комисија за попис објеката изграђених без грађевинске дозволе наставља са радом крајем јануара 2017. године. У наредном периоду ће овлашћени пописивачи обилазити насељена места у кулској општини  и пописивати незаконито изграђене објекте на свим парцелама. Комисија Општинске управа Кула апелује…

Секретар Вук Радојевић посетио Кулу

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство мр Вук Радојевић састао се данас у Кули са председником општине Кула Перицом Видекањићем и и његовим сарадницима. На састанку се разговарало о будућим активностима и сету мера које ће бити усмерене ка…

Секретар Вук Радојевић посетио Кулу

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство мр Вук Радојевић састао се данас у Кули са председником општине Кула Перицом Видекањићем и и његовим сарадницима. На састанку се разговарало о будућим активностима и сету мера које ће бити усмерене ка…

Нови конкурси Развојног фонда АПВ за правна лица и предузетнике

17.01.2017. усвојени су нови конкурси Развојног фонда АПВ и то: За правна лица и предузетнике: · Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања; · Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства; · Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства;…

Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне Својине општине Кула

На основу члана 29. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/14), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања…

Покрајински Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима помаже средњошколцима из избегличких и расељеничких породица

Традиционално почетком школске године покрајински Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписује Јавни позив за доделу једнократне помоћи ученицима 2,3,4 разреда средњих школа из избегличких и расељеничких породица на територији покрајине Војводине. Пријаве са пропратном документацијом је потребно послати…

Нови конкурси Развојног фонда АПВ за правна лица и предузетнике

17.01.2017. усвојени су нови конкурси Развојног фонда АПВ и то: За правна лица и предузетнике: · Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања; · Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства; · Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства;…

YouTube канал

Пратите нас на Фејсбуку